Monkey Viral

LUXURY APARTMENT HUNTING | LEAVING NEW YORK!?

LUXURY APARTMENT HUNTING | LEAVING NEW YORK!? ————————- Video Contents ————————- 00:00 – Intro 00:20 – Apartment 1 01:27 – Apartment 2 04:49 – Apartment 3 11:48 – Apartment 4 16:36 – Apartment 5 17:52 – Apartment 6 20:32 – Apartment 7 22:32 – Apartment 8 24:30 – Apartment 9 25:25 – Apartment 10 26:05… Continue reading LUXURY APARTMENT HUNTING | LEAVING NEW YORK!?

#9 Eng) My Cozy Apartment Makeover | DIY Trang trí lại căn hộ với chi phí thấp nhất |

Sau hơn 1 năm nhận nhà thì đợt này nhân tiện nghỉ dịch Covid ở nhà, bọn mình quyết tâm trang trí và thay đổi lại căn hộ, ngôi nhà nhỏ của mình sẽ thay diện mạo mới để đón mùa đông năm nay thật chill 😀 Ý tưởng đã có, đồ đạc đã về,… Continue reading #9 Eng) My Cozy Apartment Makeover | DIY Trang trí lại căn hộ với chi phí thấp nhất |

Tour Rajiv Surendra’s NYC Apartment Filled With Handmade Decor…and Chalk Art! | Handmade Home Tour

Rajiv Surendra is a man of many artistic skills and talents, and you may recognize him from the movie, “Mean Girls.” Today, we stepped inside his New York apartment, which is filled with vintage and handmade items from all over the world. For his business, Letters in Ink, he creates unique chalk art and hand-lettered… Continue reading Tour Rajiv Surendra’s NYC Apartment Filled With Handmade Decor…and Chalk Art! | Handmade Home Tour

Giantex Folding Desk with Shelves Storage and Lockable Casters Portable Home Desk Apartment Space Sa

More info at https://geni.us/3W1TzV Your Reliable Space Saver – Our folding table designed for your daily using can be folded into a cabinet when you do not use it or a computer table instantly when it comes to use. And it also has an amazing space saving without sacrificing its sturdiness. Its foldable design makes… Continue reading Giantex Folding Desk with Shelves Storage and Lockable Casters Portable Home Desk Apartment Space Sa